بارنامه و بیمه باربری

بیمه باربری یکی از مسائل مهمی است که این روزها مورد توجه قرار می گیرد. اهمیت این مسئله یعنی بیمه اسباب کشی و باربری در آن است که مشتریان شرکت های اتوبار تهران از به سلامت رساندن اسباب و وسایل خود به مقصد کاملا مطمئن باشند. 

بر اساس این بیمه، شرکت های اتوبار و باربری به عنوان بیمه گر متعهد می شود که سلامت و ایمنی بارها و اسباب و اثاثیه مشتریان خود را در طول مسیر تامین کرده و احیانا در صورت بروز هر گونه آسیب و یا گم شدن اشیاء و وسایل آنها در طول هر یک از مراحل بسته بندی، باربری و جابجایی آنها به مقصد (در داخل تهران و یا شهرستان) خسارت وارد شده به دقت ارزیابی و هزینه آنها به مشتری پرداخت شود. 

البته این امر بسیار نادر است و معمولا چنین چیزی اتفاق نمی افتد. چرا که کارکنان شرکت باربری پارسی بار در تمام مراحل بسته بندی، انتقال کارتن های حاوی وسایل مشتریان به ماشین های باربری و حمل و جابجایی آنها به مقصد کلیه نکات ایمنی را در نظر می گیرند و تلاش می کنند تا ایمنی وسایل بطور کامل فراهم شود.

از طرف دیگر بسیاری از مشتریان ما نیز که شرکت ها، سازمان ها، ارگان ها، مراکز اداری یا تجاری هستند خواستار تضمین سلامت بارهایشان در زمان حمل و جابجایی بار هستند. اما ما هم در مقابل به این افراد حقوقی و مدیران آنها اطمینان خاطر می دهیم که ضمن انجام و در نظر گرفتن بیمه باربری، در تمام مراحل باربری و حمل بار به شهرستان و یا نقاط تهران در کنار مشتریان خود خواهیم بود و تا پایان کار یعنی قرار دادن جعبه ها و کارتن های حامل وسایل و لوازم آنها در مقصد، در نهایت آرامش و دقت کار خود را انجام می دهیم.

البته ناگفته نماند که بیمه باربری در حالت کلی صرفا مربوط به حمل بار و اسباب کشی اشخاص حقیقی یا حقوقی نیست بلکه در اصل شامل چهار نوع می شود که عبارتند از:

بیمه باربری داخلی
بیمه باربری ترانزیت
بیمه باربری صادرات
بیمه باربری واردات

همانطور که حدث زده اید غیر از مورد اول، بقیه موارد عمدتا مربوط به ورود و خروج بارهای تجار و بازرگانان است. اما مورد اول شامل بیمه باربری و موارد مربوط به اسباب کشی و جابجایی وسایل شرکت ها و مراکز تجاری یا اداری می شود. 

در پایان باید این نکته را مجددا تاکید کنیم که شرکت اتوبار پارسی بار ضمن داشتن تجربه ای چند ساله در زمینه امور بسته بندی اسباب کشی و همچنین خدمات باربری با استفاده از بهترین ماشین های باربری و همچنین پرسنل آموزش دیده و حرفه ای حمل بار ضمن ارائه بیمه باربری به مشتریان، به سلامت رسیدن کلیه اسباب و اثاثیه آنها به مقصد را تضمین می کند.